Στο πλαίσιο του έργου CoastAdWeb, στο οποίο είναι εταίρος το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δικαίου, Επιστήμης και Τεχνολογίας (EILST), πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, η πρώτη ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσε ο Οργανισμός «Save coast – Διάσωση Ακτής». Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε η διαδικτυακή πλατφόρμα που έχουν δημιουργήσει οι δύο Οργανισμοί για την ευαισθητοποίηση – ενημέρωση της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τη διατήρηση των ακτών και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών μέσα από την προώθηση συνεργειών και κοινών δράσεων.

Πιλοτικά επιλέγονται οι δύο (2) όμορες παράκτιες περιοχές Δυτικής Αχαΐας και Ηλείας με παρόμοιο φυσικό Περιβάλλον, γεωμορφολογία ακτών και κλιματικές συνθήκες αλλά και ανθρωπογενείς δραστηριότητες που σχετίζονται κυρίως με τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό. Οι δύο Οργανισμοί έχουν ως στόχο την ευρεία διάδοση της πλατφόρμας στον Ελληνικό χώρο και την υποστήριξη της ολοκληρωμένη διαχείριση των δραστηριοτήτων στην παράκτια ζώνη.

Το έργο CoastAdWeb υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund για την Ελλάδα που χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο: https://savecoast.com/coast-adweb-gr/

Το ερωτηματολόγιο για τα προβλήματα της παράκτιας ζώνης της περιοχής σας είναι διαθέσιμο στο: http://app.iqaccess.gr/s/4ef2f9a0-f5ec-11e7-a21e-6df02a90